HSB Brf Lilla Le i Göteborg
Start Fastigheten Omgivning Om föreningen Boendet Praktisk info Lägenheten Styrelsen
Internt Aktuellt

 

Välkommen till Lilla Le

 

Postadress/Besöksadress

HSB Brf Lilla Le

Fridkullagatan 18F, baksidan
412 62 Göteborg

 

Om föreningen

Bostadsrättsföreningen, som ligger på Golvläggaregatan och Fridkullagatan i Johanneberg i Göteborg, bildades 1948. Den har 111 bostadsrätter, fördelade på två fastigheter. Totalt finns 2 st. 1:or, 77 st. 2:or, 31 st. 3:or samt 1 st. 4:a. Bostadsrättsföreningen Lilla Le i Göteborg är medlem i HSB Riksförbund.

I en bostadsrättsförening äger, ansvarar och förvaltar medlemmarna tillsammans föreningens fastigheter och tillgångar. Var och en ansvarar för sin lägenhet, men också för fastigheten och utemiljön. Som medlem i föreningen har man insyn i föreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen genom årsredovisningen.

 

En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte utan drivs till självkostnad. Föreningens kostnader och utgifter delas av föreningsmedlemmarna och betalas som boendekostnad (månadsavgift). Som medlem har man möjlighet att påverka regler för boendet och bostandard genom att t.ex. begära att en viss fråga diskuteras på ett styrelsemöte eller genom att skriva en motion som tas upp på föreningsstämman. Under året sköts det löpande arbetet inom föreningen av styrelsen, som ansvarar för den tekniska driften samt den ekonomiska förvaltningen av föreningen. Huvudreglerna för föreningen, medlemskap och medlemsansvar är lag- och stadgebundna. Bostadsrättslagen, föreningens stadgar och medlemsmötesbeslut är vad en medlem i föreningen förbinder sig att följa.

 

 
Årsredovisning 2018.pdf
OMBUDSFULLMAKT-LillaLe 2018-1.pdf
Lilla Le_Föreninggstämma-2018-kallelse mm.pdf
Föreningsstämma-kallelse 2018-1.pdf
arsredovisning-2017.pdf
arsredovisning-2016.pdf
arsredovisning-2015.pdf
2034 Stadgar.pdf
 
 
lillale.hemochfastighet.se
HSB Brf Lilla Le i Göteborg © 2019


Föreningen förvaltas av Hem och Fastighet.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens Intranät och Styrelseverktyg
Hem och Fastighet