HSB Brf Lilla Le i Göteborg
Start Fastigheten Omgivning Om föreningen Boendet Praktisk info Lägenheten Styrelsen
Internt

 

Välkommen till Lilla Le

Denna hemsida är under återuppbyggnad och omdaning och kommer gradvis att uppdateras med information, såväl gammal som ny.

Föreningsstämma 2018-05-31
Se kallelse mm i högermarginalen

Senaste nytt: Nya avtal för teknisk förvaltning

Vid stämman 2017 fick styrelsen i uppdrag att omförhandla avtalen om föreningens förvaltning. Detta har i dagarna, efter ett omfattande arbete med förfrågningar till ett stort antal aktörer, resulterat att styrelsen valt att teckna nya avtal för den tekniska förvaltningen. Sedan tidigare har föreningen tecknat nytt avtal för den administrativa förvaltningen. Den tekniska förvaltningen kommer att delas upp i två delar, en del för lokalvård och en del för fastighetsskötsel och skötsel av utemiljö.


Bostadsrättsföreningen, som ligger på Golvläggaregatan och Fridkullagatan i Johanneberg i Göteborg, bildades 1948. Den har 111 bostadsrätter, fördelade på två fastigheter. Totalt finns 2 st. 1:or, 77 st. 2:or, 31 st. 3:or samt 1 st. 4:a. Bostadsrättsföreningen Lilla Le i Göteborg är medlem i HSB Riksförbund.

I en bostadsrättsförening äger, ansvarar och förvaltar medlemmarna tillsammans föreningens fastigheter och tillgångar. Var och en ansvarar för sin lägenhet, men också för fastigheten och utemiljön. Som medlem i föreningen har man insyn i föreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen genom årsredovisningen.

 

En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte utan drivs till självkostnad. Föreningens kostnader och utgifter delas av föreningsmedlemmarna och betalas som boendekostnad (månadsavgift). Som medlem har man möjlighet att påverka regler för boendet och bostandard genom att t.ex. begära att en viss fråga diskuteras på ett styrelsemöte eller genom att skriva en motion som tas upp på föreningsstämman. Under året sköts det löpande arbetet inom föreningen av styrelsen, som ansvarar för den tekniska driften samt den ekonomiska förvaltningen av föreningen. Huvudreglerna för föreningen, medlemskap och medlemsansvar är lag- och stadgebundna. Bostadsrättslagen, föreningens stadgar och medlemsmötesbeslut är vad en medlem i föreningen förbinder sig att följa.

 

Postadress/Besöksadress

HSB Brf Lilla Le

Fridkullagatan 18F, baksidan
412 62 Göteborg

 
OMBUDSFULLMAKT-LillaLe 2018-1.pdf
Lilla Le_Föreninggstämma-2018-kallelse mm.pdf
Föreningsstämma-kallelse 2018-1.pdf
arsredovisning-2016.pdf
arsredovisning-2017.pdf
arsredovisning-2015.pdf
2034 Stadgar.pdf
 
 
lillale.hemochfastighet.se
HSB Brf Lilla Le i Göteborg © 2018


Föreningen förvaltas av Hem och Fastighet.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens Intranät och Styrelseverktyg
Hem och Fastighet