HSB Brf Lilla Le i Göteborg
Start Fastigheten Om föreningen Boendet Praktisk info Lägenheten Styrelsen
Allmänt Grannfastighet Uddjaur

 

Fastigheterna är i mycket gott skick och håller hög och modern standard, tack vare löpande underhåll och renoveringar. 

Brf Lilla Le sett från ovan

Vatten- och avloppsstammar samt elinstallationer byttes ut 1998. Samtidigt totalrenoverades badrummen. Tak och fasader renoverades 1994 och fönsterna byttes ut till isolerglasfönster (2+1) 1989. I varje lägenhet finns kabel-tv och uttag för bredband. Föreningen är sedan 2012 gruppansluten till Bredbandsbolaget och internetavgiften är obligatorisk och ingår i månadsavgiften.

Entréer

Nya säkerhetsdörrar till samtliga lägenheter monterades in vid årsskiftet 2004/2005. Samtidigt målades trapphusen om i färger som ger ett nytt och modernt intryck, men också ansluter till husens 40- och 50-talskaraktär. I taken monterades ljudabsorbenter för att eliminera ekot i trapporna. Ett nytt modernt porttelefonssystem och brandvarnare installerades samtidigt i varje lägenhet.

Utemiljö

Den yttre miljön fräschades upp under våren 2005. Bland annat sågs planteringar och stenläggning över och ytterbelysningen runt fastigheterna förbättrades. Sopskåp byggdes på gården och vid halvårskiftet 2005 gick Brf Lilla Le över till en mer miljöanpassad sophantering med fullständig sortering av samtliga avfallsfraktioner (biologiskt avfall, glas-, pappers-, plast- och metallförpackningsavfall, tidningar, lampor/lysrör, batterier och restavfall).

2019 lades en stenlagd uteplats om dessutom byggdes det en ny stenlagd uteplats och en ny träaltan, det finns nu tre platser för samvaro och grill.

Tomträttsavgälden (markhyran)

Föreningen måste teckna avtal med Göteborgs Stad gällande tomträttsavgälden. Detta avtal reglerar hyran föreningen betalar för marken fastigeten är byggd på. Nuvarande avtal tecknades  2018 gäller t.o.m. 2028 och avgiften är 918 846kr per år. 10 år är den längsta avtalstid som Göteborgs Stad fn erbjuder.

Tidigare hade Brf Lilla Le ett 60-årigt fast avtal, på 13 000 kr per år för hela markområdet.

Fakta
Byggår: 1948 
Adress: Fridkullagatan 17 A-G, Fridkullagatan 18 A-F och Golvläggaregatan 4 A-E
Kommun: Göteborgs Stad
Församling: Göteborgs Johanneberg
Fastighetsbeteckning: KROKSLÄTT 69:2 (Golvläggaregatan 4 och Fridkullagatan 17) och KROKSLÄTT 67:12 (Fridkullagatan 18)
Antal lägenheter: 111 st (2 st 1 rok, 77 st 2 rok, 31 st 3 rok och 1 st 4 rok) om totalt 6 452 kvm
Antal lokaler: 2 st om totalt 152 kvm
Antal parkeringsplatser: 51st
Antal garage: 11 st

 
lagenhetsregister.pdf
 
 
lillale.hemochfastighet.se
HSB Brf Lilla Le i Göteborg © 2023


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens intranät och kundportal
Nabo