HSB Brf Lilla Le i Göteborg
Start Fastigheten Om föreningen Boendet Praktisk info Lägenheten Styrelsen
Avfallshantering Trivselregler Parkering Skadedjur Felanmälan Kontakt med HSB

 

Avfallshantering

Är du riktigt bra på att sortera blir det inte så mycket restavfall kvar, vilket sänker kostnaderna för föreningen. Om vi tillsammans följer dessa anvisningar kan vi hålla kostnaderna nere. Tack för att du sorterar rätt!

Sopskåp

Hushållsavfallet källsorterar vi enligt följande: 

Biologiskt köksavfall (komposterbart) 

Biologiskt avfall lägger du i de bruna kompostpåsarna av papper och slänger dem sedan i sopskåpen märkta med kompostsymbolen. OBS! Aldrig med någon plastpåse om. Bioavfallsskåp finns vid Fridkullagatan 18 A och 18 F (gavlarna), framför Fridkullagatan 17 C-D och framför Golvläggaregatan 4 C-D. Sopluckan låser du upp med lägenhetsnyckeln. Fler påsar finns i källsorteringsrummen.

Tidningar

Tidningar lägger du i behållarna i källsorteringsrummet på Fridkullagatan 17 E. 

Pappersförpackningar

Pappersförpackningar lägger du tillplattade, tomma, rena och torra i behållarna i källsorteringsrummet på Fridkullagatan 17 C och 17 D. Skär/riv sönder kartongerna så tar de mindre plats. 

Obs! Stora emballage, t.ex. IKEA-/möbelkartonger får INTE slängas här. De måste du själv transportera bort till någon av återvinningscentralerna.

Färgade och ofärgade glasförpackningar

Färgade och ofärgade glasförpackningar lägger du tomma, rena och torra i behållarna i källsorteringsrummet på Fridkullagatan 17 D. 

Plastförpackningar - hårda och mjuka

Plastförpackningar lägger du tomma, rena och torra i behållarna i källsorteringsrummet på Fridkullagatan 17 B. Även frigolit/cellplast skall läggas i behållaren för plast.

Metallförpackningar

Metallförpackningar lägger du tomma, rena och torra i behållarna i källsorteringsrummet på Fridkullagatan 17 D.

Restavfall

När du sorterat ut allt miljöfarligt och återvinningsbart avfall återstår restavfall, som du slänger väl inslaget (för att undvika skador och lukt) i sopskåpen märkta med Restavfall vid Fridkullagatan 18 A och 18 F (gavlarna), framför Fridkullagatan 17 C-D eller framför Golvläggaregatan 4 C-D. Sopluckan låser du upp med lägenhetsnyckeln. 

Grovavfall och elektronikavfall

Två gånger om året (vanligtvis april och oktober) beställer föreningen en grovavfallscontainer och en elektronikavfallscontainer, som ställs upp vid sopskåpen på Golvläggaregatan. Det går också utmärkt att lämna in detta avfall på kommunens ÅVC.

Exempel på grovavfall: Större mängder wellpapp, stora emballage i papper/wellpapp, julgranar, trasiga möbler, gamla cyklar, trädgårdsmöbler eller annat hushållsavfall som inte kan slängas i vanliga restavfallsbehållaren.

Exempel på avfall som INTE får läggas i grovavfallscontainern: alla typer av farligt/miljöfarligt och giftigt avfall, vitvaror, bildäck, säckar med avfall, bygg och rivningsavfall. Detta måste slängas på kommunens ÅVC.

Miljöfarligt avfall

I återvinningsrummet på 17B kan du lämna batterier, glödlampor, lågenergilampor, lysrör och sprayburkar.

Allt annat farligt avfall kan lämnas in på närmaste ÅVC eller till Farligt-avfall-bilen som kommer till Framnäsgatan 31-35 (m fl ställen) varje vår och höst.

ÅVC-kortet

Alla medlemmar i Lilla Le har rätt till ett ÅVC-kort som ger sex fria besök per kalenderår på återvinningscentralerna. Vid ditt första besök får du ÅVC-kortet (du måste vara folkbokförd i Göteborg).

 
 
 
lillale.hemochfastighet.se
HSB Brf Lilla Le i Göteborg © 2024


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens intranät och kundportal
Nabo