HSB Brf Lilla Le i Göteborg
Start Fastigheten Om föreningen Boendet Praktisk info Lägenheten Styrelsen
Avfallshantering Trivselregler Parkering Skadedjur Felanmälan Kontakt med HSB

 

Parkering

Parkering är endast tillåten på markerade platser. Fordon får dock uppställas vid pågående i- och urlastning, men skall då vara under uppsikt så att utryckningsfordon och sopbilar ej hindras.

Bilparkering

Föreningen har 51 parkeringsplatser med motorvärmaruttag (fn 200kr/mån) varav de flesta på Golvläggaregatans parkering och några på Brushanegatan. Plats erhålls genom separat kösystem baserat på inflyttningsdatum. Alla nya medlemmar sätts upp i kön och erbjuds plats i turordning. Väljer man att tacka nej till erbjuden plats, sätts man i en vilande kö och kan återaktivera sig vid ett senare tillfälle. När man erbjuds en plats har man två veckor på sig att acceptera innan styrelsen går vidare till nästa i turordning. (Se information om parkeringskö nedan)

Garage

Föreningen har 10 normalstora och ett litet garage (fn 480kr/mån) på Brushanegatan. I hyran ingår el upp till 400 kWh per månad. Garage fördelas genom separat kösystem baserat på datum för tillträde av p-plats eller inflyttningsdatum om p-plats ej innehas. Det är ca 10 års kötid för garageplats. (Se information om parkeringskö nedan)

Observera att p-plats/garage ej är knuten till lägenheten utan till person, vilket innebär att denna inte följer med lägenheten vid andrahandsuthyrning eller överlåtelse (dock överförs p-plats/garage vid överlåtelse mellan makar/sambor). 

Cykelparkering

Cyklar uppställes i de cykelställ som finns på föreningens område. Var vänlig luta inte cyklarna mot fasaderna. Det finns även cykelgarage i källarplan med entré utifrån vid Fridkullagatan 17G, 18B och 18F. Det finns även ett cykelrum i källarplan på Golvläggaregatan 4B, men detta nås via den vanliga entrén. Det är förbjudet att parkera cyklar i entréerna och under trappan, detta utrymme är reserverat för barnvagnar, rullatorer och rullstolar. 

Vid snö är fastighetsskötaren tacksam om cyklar förvaras i cykelgarage för att underlätta snöröjning.

------------------------

Parkeringskö

Väntetiden i parkeringskön varierar stort beroende på antalet sålda bostadsrätter i föreningen och den är därför mycket svår att uppskatta. För närvarande gör styrelsen bedömningen att väntetiden är närmare två år. Tilldelningen av parkeringsplats är kopplad till inflyttningsdatum.

Nedan finner du information om tilldelning av parkeringsplats.

Senast tilldelad parkeringsplats 2019-06-04.

Näst på tur i den aktiva kön: inflyttningsdatum 2015-10-30*

* Det finns ett antal medlemmar med tidigare inflyttningsdatum som hittintills har valt att avböja tilldelning av p-plats. 

 

 
 
 
lillale.hemochfastighet.se
HSB Brf Lilla Le i Göteborg © 2024


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens intranät och kundportal
Nabo