HSB Brf Lilla Le i Göteborg
Start Fastigheten Om föreningen Boendet Praktisk info Lägenheten Styrelsen
Kontakt fakturaadress Historia Funktionärer Föreningsstämma

 

Årsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och hålls en gång om året, vanligtvis i april eller maj månad.

En kallelse går ut till samtliga medlemmar 2-4 veckor före stämman. På stämman har en medlem per lägenhet rösträtt. Det gångna årets verksamhet granskas och man behandlar förslag från både styrelse och enskilda medlemmar. Stämman väljer styrelse, revisorer, valberedning och representanter till HSB Göteborg. En extrastämma kan utlysas av styrelsen, revisorn eller minst 10 % av de röstberättigade medlemmarna för att behandla en specifik fråga. Kallelsen till en extrastämma ska enligt stadgarna delas ut till samtliga medlemmar senast 1 vecka före stämman.

Motioner
Alla medlemmar har möjlighet att lämna motioner till föreningsstämman och dessa skall vara inlämnade senast 31 mars. Ju tidigare motionen lämnas in, desto större möjlighet att den hinner behandlas mer ingående.

 
 
 
lillale.hemochfastighet.se
HSB Brf Lilla Le i Göteborg © 2024


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens intranät och kundportal
Nabo