HSB Brf Lilla Le i Göteborg
Start Fastigheten Om föreningen Boendet Praktisk info Lägenheten Styrelsen
Kontakt fakturaadress Historia Funktionärer Föreningsstämma

 

Styrelsen

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsstämman. Styrelsens huvudsakliga uppgift är att förvalta föreningens fastighet. Styrelsen består av 8 ordinarie ledamöter, varav en är utsedd av HSB Göteborg. 

För nuvarande styrelse, se "Styrelsen" i menyn ovanför.  

 

Vill man komma i kontakt med någon ur styrelsen kan man lämna ett meddelande via e-post, röstbrevlåda, sms eller i expeditionens brevlåda (som finns vid entrén till expeditionen). Glöm inte att lämna namn, lägenhetsnummer samt telefonnummer så att styrelsen kan kontakta dig. 

Tänk på att medlemmarna i  styrelsen har heltidsarbeten och sköter sitt styrelseuppdrag på fritiden så det kan vara svårt att få tag på någon dagtid. Styrelsen försöker återkomma inom en vecka vid ärenden som ej är av akut karaktär.

Föreningens expedition finns på baksidan av Fridkullagatan 18 F. Expeditionen är i regel öppen sista tisdagen i varje månad kl. 18.30-19.00, titta i vårt kalendarium för att se exakta tider. Expeditionstiden sammanfaller oftast med ordinarie styrelsemöte.

 

Valberedning

Valberedning ansvarar för rekrytering av styrelse, revisor och revisorsuppleant och utarbetar ett förslag till varje föreningsstämma.  

Arne Erlandsson, sammankallande

Narges Pezeshkian

Cecilia Borneklint 

 

Revisorer

Revisorer väljs på föreningsstämman och har för uppgift att granska ekonomin och kontrollera att styrelsen sköter sitt uppdrag. 

Annette Rinne
Ordinarie

Mikael Wejdling
Ordinarie

Bo Millqvist
Suppleant

 
 
 
lillale.hemochfastighet.se
HSB Brf Lilla Le i Göteborg © 2024


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens intranät och kundportal
Nabo