HSB Brf Lilla Le i Göteborg
Start Fastigheten Omgivning Om föreningen Boendet Praktisk info Lägenheten Styrelsen
Kontakt fakturaadress Historia Funktionärer Föreningsstämma

 

Styrelsen

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsstämman. Styrelsens huvudsakliga uppgift är att förvalta föreningens fastighet. Styrelsen består av 8 ordinarie ledamöter, varav en är utsedd av HSB Göteborg. 

Efter fyllnadsval den 12 december 2017 ingår följande personer i styrelsen:

Anders Bäckman
Ordförande

Rebecka Rubensson
Vice ordförande

Dan Gall
Sekreterare

Henrik Öhlin
Ekonomiansvarig

Per-Ola Hansson
Ledamot

Bengt Jernberg
Ledamot

Eva Billstedt
Ledamot

Annika Wallin
Ledamot utsedd av HSB Göteborg

Vill man komma i kontakt med någon ur styrelsen kan man lämna ett meddelande via e-post, röstbrevlåda, sms eller i expeditionens brevlåda (som finns vid entrén till expeditionen). Glöm inte att lämna namn, lägenhetsnummer samt telefonnummer så att styrelsen kan kontakta dig. 

Tänk på att medlemmarna i  styrelsen har heltidsarbeten och sköter sitt styrelseuppdrag på fritiden så det kan vara svårt att få tag på någon dagtid. Styrelsen försöker återkomma inom en vecka vid ärenden som ej är av akut karaktär.

Föreningens expedition finns på baksidan av Fridkullagatan 18 F. Expeditionen är i regel öppen sista tisdagen i varje månad kl. 18.30-19.00, titta i vårt kalendarium för att se exakta tider. Expeditionstiden sammanfaller oftast med ordinarie styrelsemöte.

 

Valberedning

Valberedning ansvarar för rekrytering av styrelse, revisor och revisorsuppleant och utarbetar ett förslag till varje föreningsstämma. 

Vid ordinarie föreningsstämma den 20 april  2015 valdes följande personer till valberedningen:

Kågan Karlsson, sammankallande

Narges Pezeshkian

Cristina Hansson

 

Revisorer

Revisorer väljs på föreningsstämman och har för uppgift att granska ekonomin och kontrollera att styrelsen sköter sitt uppdrag.

Vid ordinarie föreningsstämma den 19 maj 2016 valdes följande personer som revisorer:

Annette Rinne
Ordinarie

Mikael Wejdling
Ordinarie

Bo Millqvist
Suppleant

 
 
 
lillale.hemochfastighet.se
HSB Brf Lilla Le i Göteborg © 2019


Föreningen förvaltas av Hem och Fastighet.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens Intranät och Styrelseverktyg
Hem och Fastighet