HSB Brf Lilla Le i Göteborg
Start Fastigheten Om föreningen Boendet Praktisk info Lägenheten Styrelsen
Bredband, TV och telefoni Hushållsel Reparation och Underhåll Vad får jag göra i min bostadsrätt

 

Hushållsel

Föreningen har underhållsansvar för elsystemet i lägenheten. Vill man göra några ändringar skall detta som vid alla elarbeten göras på ett fackmannamässigt sätt. Samtliga uttag i lägenheterna är jordade och kopplade via jordfelsbrytare. 

Alla medlemmar måste själva teckna ett avtal för hushållsel till lägenheten. HSB Göteborg har ofta något medlemserbjudande på el, se länk nedan.

Vid strömavbrott i lägenheten kontrollera först om det bara berör din lägenhet. Om det bara är en lägenhet så beror det troligen på att någon säkring eller jordfelsbrytaren i lägenheten har löst ut. Minska belastningen på säkringen och fäll upp den igen. Att jordfelsbrytaren löser ut beror vanligtvis på att någon felaktig utrustning har kopplats in. Då löser jordfelsbrytaren ut som en säkerhetsåtgärd. Koppla ur den utrustning du senast kopplade in och återställ jordfelsbrytaren.

 
 
 
lillale.hemochfastighet.se
HSB Brf Lilla Le i Göteborg © 2024


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens intranät och kundportal
Nabo