HSB Brf Lilla Le i Göteborg
Start Fastigheten Om föreningen Boendet Praktisk info Lägenheten Styrelsen
Bredband, TV och telefoni Hushållsel Reparation och Underhåll Vad får jag göra i min bostadsrätt

 

Vad får jag göra i min bostadsrätt

Här kommer vi att lägga upp mer information om vad du som medlem får göra i din bostadsrätt. Än så länge är den långt från fullständig men vi fyller på efter behov till att börja med och kommer inom att göra den komplett.


Balkong

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet med balkonglådor som hänger utanpå balkongräcket

Fasadplattorna på balkongen är av asbest och därför både farliga och känsliga att bearbeta. Innan du sätter upp något på väggarna eller skruvar i fasadplattorna så kontakta styrelsen.

Inglasning

Måste följa ett gammalt bygglov - se Fastigheten - kontakta styrelsen.

Fläkt

Se även information under fastigheten

Ventilationen i fastigheten är av typ självdrag. Det innebär att spisfläkt kan vara prolematisk eftersom luftcirkulation är starkt beroende av hur ventiler i hela lägenheten och spjäll är ställda.

Rent allmänt är kolfilterfläkt alltid godkänt. Med en sådan installation är det viktigt att avluftningsventilen över spisen är öppen. Ventiler i sovrum, badrum och kök/skafferi skall då också vara öppna för att tillåta att fuktbemängd luft drivs ut ur lägenheten. Dålig ventilation vid matlagning kan i detta fall orsaka ohälsosamt hög luftfuktighet.  

För andra typer av fläktar - se information under fastigheten - kontakta styrelsen.

Ventilation och klimat är områden som styrelsen följer upp

Tvättmaskin

Det är tillåtet att installera tvättmaskin i badrummen. Dock är ventilationen begränsande för hur mycket och hur ofta som man kan tvätta pga den ökade luftfuktigheten som uppstår.

Tvättmaskiner är också ett trivselproblem pga störande ljud. De får av hänsyn till grannarna inte användas efter klockan 21:00 på vardagar, 18:00 på lördagar och 16:00 på söndagar.

 
 
 
lillale.hemochfastighet.se
HSB Brf Lilla Le i Göteborg © 2023


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens intranät och kundportal
Nabo